slide-show-08.jpg
slide-show-04.jpg
slide-show-10.jpg
slide-show-01.jpg
slide-show-05.jpg
slide-show-06.jpg
slide-show-07.jpg
slide-show-09.jpg
slide-show-11.jpg
slideshow-01.jpg
slideshow-02.jpg

ការរៀបចំរបស់យើង

 

ប្រធានបទ: ជម្រើសកញ្ចប់សម្រាប់តំបន់ទេសចរណ៍ភ្នំក្រោម

កញ្ចប់ដែលមានសុពលភាព: ពី ថ្ងៃទី ០១ មករា ២០១៧ ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ធ្នូ ២០១៧

1.   តំលៃនៃការជួល:

តម្លៃកញ្ចប់ ចំនួនភ្ញៀវ
US$15.00nett per person from 1-50pax
US$12.00nett per person from 51-100pax
US$10.00nett per person from 101 pax & up

កញ្ចប់រួមបញ្ចូលដូចខាងក្រោមផ្តល់ប្រយោជន៍ & សកម្មភាពដូចជា:

 • បន្ទប់ទឹក
 • បុគ្គលិក
 • ថ្លៃជួល

 

2.  សកម្មភាព: ($12.00 ក្មុងម្នាក់)

 • ជិះរទេះគោជុំវិញតំបន់ទេសចរណ៍ភ្នំក្រោម & ទស្សនាការរស់នៅរបស់កសិករក្នុងតំបន់
 • ជិះទូកជុំវិញបឹងឈូកតំបន់ទេសចរណ៍ភ្នំក្រោម
 • ស្ទូចត្រី 
 • ហើយទស្សនាកសិដ្ឋានចិញ្ខឹមត្រី

 

3. សកម្មភាពបន្ថែមទៀត:

ប្រភេទសកម្មភាព  តម្លៃសកម្មភាព
បង្ហោះគោម US$15.00nett សំរាប់គោមមួយ
ជិះទូក US$15.00nett សំរាប់ទូកមួយ
កាំជ្រួច ត្រូវបានណែនាំ

 4.  សកម្មភាពល្បែងប្រពៃណី: (តម្លៃត្រូវបានណែនាំ)

 • វាយក្អម
 • ជល់មាន់
 • លោតបាវ
 • ពាំទឹក
 • សកម្មភាពតាំងបង្ហាញ (ការធ្វើនំក្តឡាន, សិប្បកម្មតម្បាញ)

 

5.  ជម្រើសកញ្ចប់សេវាកម្មពី A-E: (ចាបពីម៉ោង ៩:០០am-៥:០០pm រយះពេល ៣ម៉ោង)

តម្លៃកញ្ចប់ ចំនួនភ្ញៀវ សំគាល់
US$25.00nett per person from 2-15pax Set Menu
US$23.00nett per person from 16-30pax Set Menu
US$20.00nett per person from 31 pax & up Buffet Menu

ជម្រើស A:  កញ្ចប់ពិសារតែថ្ងៃត្រង់: ពិសារតែថ្ងៃត្រង់ និងកាហ្វេ

ជម្រើស B:  កញ្ចប់ផ្លែឈើប៊ូហ្វេ: ផ្លែឈើស្រស់ និងទឹកផ្លែឈើក្រឡុក

ជម្រើស C:  កញ្ចប់ពិចនិចអាហារថ្ងៃត្រង់: ពិសារអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ (Western or traditional Khmer set menu).

ជម្រើស D:  កញ្ចប់ប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់: Standard Lunch Box (Western or Asia Menu).

ជម្រើស E:  កញ្ចប់អាហារពេលល្ងាច: Western or Asia set ជាមួយទឹកភេសជ្ជ & ទឹកពិសារបរិសុទ្ធ

កញ្ចប់រួមបញ្ចូលដូចខាងក្រោមផ្តល់ប្រយោជន៍ & សកម្មភាពដូចជា:

 • កន្សែងត្រជាក់ផ្តល់ឲ្យនៅពេលការមកដល់របស់ភ្ញៀវផងដែរ
 • ជិះរទេះគោជុំវិញតំបន់ទេសចរណ៍ភ្នំក្រោម & ទស្សនាការរស់នៅរបស់កសិករក្នុងតំបន់
 • ជិះទូកជុំវិញបឹងឈូកតំបន់ទេសចរណ៍ភ្នំក្រោម
 • ស្ទូចត្រី និងទស្សនាកសិដ្ឋានចិញ្ខឹមត្រី