slide-show-08.jpg
slide-show-04.jpg
slide-show-10.jpg
slide-show-01.jpg
slide-show-05.jpg
slide-show-06.jpg
slide-show-07.jpg
slide-show-09.jpg
slide-show-11.jpg
slideshow-01.jpg
slideshow-02.jpg

សេវាកម្ម

ការស្ទូចត្រី

ការស្ទូចត្រី

ស្ថិតនៅក្នុងវាលទំនាបលិចទឹកជាបនឹងបឹងដែលសំបូរត្រីទឹកសាបជាងគេនៅលើពិភពលោក តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិភ្នំក្រោមគឺជាស្ថានសួគ៍ចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តស្ទូចត្រី។ នៅពេល... [ អានបន្ថែម... ]

ការជិះទូក

ការជិះទូក

តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិភ្នំក្រោមមានបឹងចំនួនបួន ដែលជាបឹងធម្មជាតិផងនិងសប្បនិមិត្តផង។ បឹងធំៗពីរដែលមានទំហំប្រមាណជាប្រាំបីហិកតារ ជាទីដែលផ្ដល់ឧកាសសម្បូរបែបនៅ... [ អានបន្ថែម... ]

ការជិះកង់

ការជិះកង់

ទោចក្រយាននៅតែជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលមានប្រើជាទូទៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅឡើយដែលជាខេត្តក្រីក្រមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​ ខុសពីប្រទេសជិតខាងវៀតណាមនិងថៃ អត្ថប្រយោជន៍... [ អានបន្ថែម... ]

ការជិះរទេះគោ

ការជិះរទេះគោ

ប្រជាជនកម្ពុជានៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនធំនៅប្រើគោសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននៅឡើយ ជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលស្ថិតនៅលើច្រាំងខាងលិចនៃបឹងទន្លេសាប និងជាទីកន្លែងនៃឧស្សាហកម្ម... [ អានបន្ថែម... ]

ការកសាងក្រុម

ការកសាងក្រុម

បុគ្គលិកទាំងអស់របស់តំបន់ទេសចរណ៍ភ្នំក្រោមមានបទពីសោធន៍ល្អនៅក្នុងការរៀបចំលំហាត់សម្រាប់ការរៀបចំក្រុមមនុស្ស (team building) មកពីក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័នអប់រំ ពីអង្គការរដ្ឋ... [ អានបន្ថែម... ]

ការបោះជំរំ

ការបោះជំរំ

មិនមានការបោះជំរំណាដែលមានផាសុខភាពល្អដូចជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិភ្នំក្រោមនោះទេ។ ចំពោះភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ឃ្លាតចេញឪ្យឆ្ងាយ ពីទីក្រុងរួចដកពិសោធន៍អំពីការរស់នៅពិតប្រាកដនៅកម្ពុជា... [ អានបន្ថែម... ]

បរិស្ថាន

បរិស្ថាន

ទន្លេសាបគឺជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយគឺជាជម្រុកនៃត្រីជាច្រើនរយប្រភេទ និងសត្វស្លាបផ្លាស់លំនៅទៅតាមរដូវជាច្រើន ក៏ដូចជាសត្វរស់នៅក្នុងទឹកប្លែកៗ​ រួមមានថនិកសត្វ... [ អានបន្ថែម... ]